SELAMAT DATANG KOPERASI PERAK 2020

KOPERASI PERAK 2020 MAJU BERSAMA GERAKAN KOPERASI

“Hari ini merupakan hari bersejarah buat Gerakan Koperasi di seluruh dunia dan telah diisytiharkan oleh International Co-operative Alliance (ICA), sebagai Hari Koperasi Peringkat Antarabangsa dan diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nations)

AKTIVITI KOPERASI PERAK

PROJEK BERDAYA SAING PENGUIN KOOP

KERJA RENOVASI RUANG PAMERAN KOOP

0
Projek Koperasi 2020
0
Jumlah Tempahan Oktober 2020
0
Juta Jumlah Pembiayaan